A. View

Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Xếp hạng theo thị trường: 2.5/10

Xếp hạng theo nhu cầu riêng

11,474,776/m2

Amazing City

Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Xếp hạng theo thị trường: 3.7/10

Xếp hạng theo nhu cầu riêng

12,152,376/m2

An Bình Apartment

787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Xếp hạng theo thị trường: 3.4/10

Xếp hạng theo nhu cầu riêng

An Cư

Thái Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Xếp hạng theo thị trường: 3.2/10

Xếp hạng theo nhu cầu riêng

26,448,675/m2

An Gia Star

QL 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Xếp hạng theo thị trường: 4.4/10

Xếp hạng theo nhu cầu riêng

20,563,539/m2

Vị trí dự án trên bản đồ

A. View

Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

11.5 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 2.5/10

Amazing City

Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

12.2 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 3.7/10

An Bình Apartment

787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

0 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 3.4/10

An Cư

Thái Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

26.4 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 3.2/10

An Gia Star

QL 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

20.6 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 4.4/10