Danh sách dự án được đánh giá theo thị trường

Sắp xếp theo:
Sắp xếp theo:

117,375,788/m2

Vinhomes Golden River (Vinhomes Ba Son)

2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

46,761,388/m2

Hà Đô Centrosa Garden

200 3/2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

46,259,225/m2

Saigon Pearl

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

153,172,100/m2

Vinhomes Đồng Khởi

72A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

0/m2

Madison

15 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

78,211,706/m2

Sarica Condominium (Khu đô thị Sala-Đại Quang Minh)

10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

72,010,529/m2

Sarina Condominium (Khu đô Thị Sala - Đại Quang Minh)

10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

62,613,877/m2

Millennium

132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

62,041,565/m2

Lancaster Lincoln

428 - 430 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Bạn phải chọn các tiêu chí trên

Vị trí dự án trên bản đồ

Vinhomes Golden River (Vinhomes Ba Son)

2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

117.4 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 6.8/10

Hà Đô Centrosa Garden

200 3/2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

46.8 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 6.3/10

Saigon Pearl

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

46.3 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 6.2/10

Vinhomes Đồng Khởi

72A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

153.2 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 6.1/10

Madison

15 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

0 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 6.1/10

Sarica Condominium (Khu đô thị Sala-Đại Quang Minh)

10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

78.2 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 6.0/10

Sarina Condominium (Khu đô Thị Sala - Đại Quang Minh)

10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

72 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 5.9/10

Millennium

132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

62.6 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 5.9/10

Lancaster Lincoln

428 - 430 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

62 tr/m2

Đánh giá theo:

  • Thị trường 5.9/10